1. .
    I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın ödeyeceği tamirat borçlarına ilişkin plan. Owan D. Young tarafından Ocak 1930'da hazırlanan plana göre Almanya yılda 391 milyon olmak üzere yirmi iki taksit ödeyecekti. Borçların toplam tutarı 26 milyar dolardı. 1929-1930 dünya ekonomik bunalımı dolayısıyla Almanya borcunu ödeyemeyeceğini gördü. Böylece planın yürütülmesi mümkün olmadı.
    ... lilith
  2. .
    Almanya nın, 1 dünya savaşı sonunda ödemeye mahkum edildiği savaş tazminatlarının ödenmesini yeni bir düzene bağlamak üzere hazırlanan ve 1929 da uygulamaya konulan plan. plan, bunu hazırlayan komitenin başkanı olan owen d. young un isminden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır.
    ... worldlike