1. 1.
  yeminli mali musavır.
  2 ... painkiller
 2. 2.
  (bkz: smmm)
  2 ... painkiller
 3. 3.
  yeminli mali musavır olabılmek ıcın 10yıl sureyle serbest muhasebecı malı musavırlık yapılması gerekır. bu surenın sonunda yemınlı malı musavırlık sınavına gırılmektedır. basarılı olanlar Aslıye Tıcaret Mahkemesı'ne basvurarak kanunda belırtılen sekılde yemın ederler. yemınlı malı musavırler defter tutamazlar.
  2 ... painkiller
 4. 4.
  (bkz: tam tasdik)
  ... roy orbison
 5. 5.
  vergi inceleme yetkisi alanların kamu kurumlarındaki hizmet süreleri ve yüksek eğitim kurumların da hukuk, iktisat v.b alanlar da öğretim üyeliği veya öğretim görevliliği yapanların hizmet süreleri; 10 yıl serbest muhasebci mali müşavirlik mesleğini fiilen yapma, sürelerinden düşülür ve kalan süreler de tamamlandıktan sonra ymm sınavına girme hakkı kazanılır. Eğer vergi inceleme yetkisi alanlar dan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar ya da hukuk, iktisat v.b alanlar da profesörlük ünvanı almış olanlar da ymm sınavından muaf tutulup türmob tan izin aldıklarında asliye ticaret mahkemesinde yemin edip tasdik işlemlerini gerçekleştirecekleri mühürlerini teslim alırlar.
  ymm'ler smmm'lerden farklı olarak kendi defterleri dışında ticari defter tutamazlar muhasebe bürosu açamaz muhasebe bürolarına ortak olamazlar ayrıca smmm'lerin yapamadıkları işlemlerden olan Tasdik işlemini gerçekleştirirler.
  ... freshrebel
 6. 6.
  Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
  Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.
  Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
  ... vergimergi
 7. 7.
  YMM aynı zamanda yaptığı iş itibariyle kamu görevi yapıp yapmadığı, bu kapsamda kamu görevlisi olarak kabul edilip edilmediği sürekli tartışılan bir serbest meslek mensubu.

  https://vergidosyasi.com/...ymm-kamu-gorevlisi-midir/
  ... vergimergi