1. 1.
  ahmet yesevi'nin kurduğu tarikattir.
  "O sebepten 63 te girdim yere" dizesinden hareketle 63 yaşında vefat eden hz. muhammed'den sonra yaşamayı kendine layık görmeyen yesevi'nin yer altında mahzen yaptırıp burda inzivaya çekilmesidir.
  #4334746 :)
 2. 2.
  balkanlar'a müslümanlığı götüren tarikattır. kimi tarih cahilleri balkanlara islamiyeti osmanlı'nın götürdüğünü sanır. oysa yesevi dervişleri osmanlı'dan 2-3 asır önce balkanlara gitmiş orayı islamlaştırmıştır. hatta bazıları italya liman kenti olan napoli'ye kadar ulaşmıştır. bugün arnavutluk'ta gülbanklar hala türkçe okunur.
  #4334758 :)
 3. 3.
  (bkz: bektaşilik)
  #4334764 :)
 4. 4.
  Yesevilik, Adını Nakşibend’îyye tarikâtı şeyhi Hâce Yûsuf el-Hemedânî'nin müritlerinden Hoca Ahmed Yesevî'den alan, islam'da kadın-erkek denkliğini yaşatan, Anadolu Alevîliği üzerinde bir hayli tesirleri olan, Bektâşî Tarikâtı'nın da beslendiği tasavvufî yol ve ilk Türk tarikatı (kaynak?).
  #31325703 :)
 5. 5.
  lavuk anadolu türklerinin çoğunun unuttuğu, islam'da kısmen de olsa hoşgörü, eşitlik ve adalet gibi kavramları tesis edebilecek tek yol idi. bizim arap götlülerin ortodoks islam'ı bu toprakların bok çukuruna dönmesinin en büyük nedenlerindendir belki de ya da suçu kavramlara değil de insanlara mı yüklesek? katranın şeker olmayışı gibi bunlara budizm'i versen bunlar gene aynı rezillikle yollarına devam ederlerdi herhalde.

  he bu ortodoks sünni çomarlar bi yana, aleviler var allahtan da yesevilik'in ufak bir yansımasını onlarda görebiliyoruz
  #32759088 :)

yesevilik ile alakalı başlıklar