1. 1.
  bazı durumlarda dolaşım çok yavaşlar, solunum oldukça yüzeyselleşir ve bazı refleksler azalabilir.bu gibi durumlara özellikle ileri yaşlardaki kişilerde ve bunlara uygulanan hipotermilerde (vücut sıcaklığının anormal derecede düşmesi, donma vb.), ölmekte olan kişilerde, (örneğin, cheyne-stokes solunumu ile birlikte olan böbrek yetmezliğinde) uyuşturucu madde alarak komaya giren kişilerde rastlanabilir. defin ruhsatı için izin verecek olan hekimin bu durumları göz önünde bulundurması ve çok itinalı bir muayene yapması gerekir. aksi halde hiç hoş olmayan bir "yaşayan ölü" sendromu yaşanması gündeme gelebilir.
  1 ... ditty
 2. 2.
  (bkz: ölüm tanısı)
  ... ditty
 3. 3.
  (bkz: ölüm)
  ... ditty
 4. 4.
  (bkz: zombie)
  ... ditty
 5. 5.
  zahiri ölüm de denir.
  hayat fonksiyonlarının hissedilmeyecek kadar yavaşlaması veya kısa bir an için tamamıyla durması hâline verilen isimdir.
  kısa ve uzun süreli olmak üzere iki türlüdür. kısa süreli yalancı ölümlerde solunum ve dolaşım gerçekten tam olarak durur ve kısa bir müddet sonra tekrar avdet eder. bu tür ölümlere inhibisyonlarda, senkoplarda ve şoklarda rastlanabilir. uzun süreli yalancı ölümlere ise asfiksi * hâllerinde rastlanır.

  Örnek olaylar:

  * rigodo adında bir doktor bir doğuma çağrılır. ulaştığında kendisine bildirilen, hastanın iki saat önce ölmüş olduğudur. doktor en azından çocuğu kurtarabilmek amacıyla poş yırtıp çocuğu asfiksi hâlinde çıkarır. uzun bir çalışmadan sonra çocuğu canlandırmayı başarır; annenin ise ölmüş olduğunu sanarak çıkıp gider. anne beş altı saat sonra tekrar yaşam belirtileri göstermeye başlar fakat kadında devamlı bir sağırlık ve debilite kalır.

  * plongauven'den doktor roje'nin naklettiği bir vak'adır. 1886'da fransa'daki büyük kolera salgını sırasında bir genç kadın birdenbire bir baş ağrısı ve koleretik hâller gösterir ve durumu kısa zamanda kötüleşir, derken kadın ölür. Ölümünden on altı saat sonra kadını gömerler. bir süre geçtikten sonra mezardan bir ses işitilir. mezardan çıkarılan kadının sağ olduğu görülür. olaydan yirmi dört saat sonra kadın gerçekten ölür. vak'a, başından sonuna kadar doktor roje'nin gözü önünde gerçekleşmiş ve adli tabip tourd'a bunun gerçek olduğunu bizzat roje söylemiştir.

  * napoleon bonaparté'ın rusya bozgunu esnasında general uranano başından yaralanır ve attan düşer. yaveri tacher, general uranano'nun öldüğünü görür; onu bir kar yığınının altına gömer ve ölüm haberini napoleon'a götürür. hâlbuki iki saat sonra karın altından kalkan general daha sonra napoleon'un huzuruna çıkacak ve hatta tacher'ın da ölümünde ve cenaze alayında hazır bulunacaktır.

  (bkz: kitty) (bkz: paulo) *
  ... mit against cia
 6. 6.
  (bkz: ölüm gibi bişeydi kimse ölmedi)
  ... krista