1. 1.
    Sokak dilinde bir şaşırma ünlemidir.
    ... latte addict
  2. 2.
    "yağ bakkalda olur" isimli ilkokul esprisine konu olan ünlem sözcüğü.
    2 ... nardaninciler