1. 1.
  Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse.*
  ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci.
  1 ... vend avesta
 3. 3.
  (bkz: vasi ve kayyım)
  ... ditty
 4. 4.
  türk medeni kanunu - md 403/1 hükmünde de yer verildiği üzere; vesayet altındaki küçüğe ve kısıtlıya özen göstermek, onların mallarını yönetmek ve hukukî işlemlerde onları temsil etmek üzere vesayet makamı tarafından atanan bir vesayet organıdır.
  ... mit against cia
 5. 5.
  Vasi : ilmi ve rahmeti geniş ve sınırsız, geniş olan
  Al-Wasi' : The All Comprehending who has limitless capacity and abundance.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "Allah geniş olandır, bilendir."" (1)

  * Bu isim, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmektedir.
  * Allah, Kuran'da 'göklerin ve yerin Rabbi' olduğunu bizlere bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da Kendisi olduğunu söyler. Allah her yere istiva etmiştir. Allah'ın mülkü geniştir. Nimetleri tükenmez, rahmetinin sınırı yoktur, bağışlaması da çok geniş olandır. Kullarının tüm ihtiyaçlarını onlar hiçbir şey yapmadan karşılayan Allah'ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur. 'Vasi' sıfatı özellikle müminler üzerinde çok yoğun olarak tecelli eder. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah'ın rahmeti ve merhameti son derece geniştir. inanan kullarını rahmetiyle sarıp kuşatmıştır ve dünyada onları tüm düşmanlardan korur. (2)
  * Allah'ın sıfat ve nitelikleri pek çok ve geniştir. O, var olan her şeyi kuşatmıştır. Bu yüzden hiç kimse O'na gereği gibi hamd ve sena edemez. O, ancak kendisini övdüğü gibidir. Yüceliği, iktidarı, mülkü, fazlı ve keremi, iyilik ve ihsanı, cömertlik ve keremi pek geniştir. O'nun varlığı bütün zamanları, hatta zaman öncesini ve sonrasını bile kuşatmıştır. Zira O öncesiz ve sonsuzdur. O'nun bilgisi bütün bilgileri kapsamıştır. Bir bilgi, O'nu öteki bilgilerle uğraşmaktan men etmez. O'nun gücü bütün güçlerin üstündedir. Hiçbir güç O'nu başka bir güçle meşgul etmez. Hiçbir durum, O'nu başka bir durumla ilgilenmekten men edemez. O'nun işitmesi, işitilen bütün sesleri kapsayacak genişliktedir. Hiçbir ses ve dua, O'nu başka ses ve duaları işitmekten men edemez. O'nun sıkıntıda olan birisine yardım etmesi, başkalrını ihmal etmeye veya yardımı ertelemesine mani olmaz.(3)
  * Bu ismi şerifi 137 defa okuyanın zor işleri kolaylaşır. Darlıktan genişliğe, esaretten hürriyete kavuşur. (Allahulalem)

  Kaynaklar:
  1) Bakara, Baqara, 247
  2) Allah'ın isimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000
  3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  4) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
  5) Islam City
  ... dindar yazar
 6. 6.
  vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de malvarlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atanan kişi.
  ... buyuk resim gorucu
 7. 7.
  nasıl ki 18 yaşın altındakilere veli atanır, akılca zayıf kişiye de vasi atanır.
  1 ... mo ni fe
 8. 8.
  Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
  ... ece kscg
 9. 9.
  Vâsi (Arapça الواسع), islam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
  ... turkmen balasi