1. 1.
  istatistikte standart sapmanın karesini temsil eder. standart sapma ise ne sor ne ben söliiim gibi bişeyi temsil eder.
  3 ... maksat muhabbet
 2. 2.
  bir populasyondaki sample ların hangi mertebelerde çeşitlenerek dağıldığını gösterir. varyansı küçük olan bir populasyoda, sample ların değerleri birbirlerine nispeten yakındır denebilir. istatistik bombok birşeydir, bir bilim dalı olmadığı istatistikçiler tarafındanda kabul edilir.
  1 ... lazy pigeon
 3. 3.
  (bkz: istatistik)
  ... rsbrnch
 4. 4.
  veri setinin değişimini gösteren bir değişim ölçüsüdür. kitle için, rassal değişkenlerin kitle ortalamasından farklarının karelerinin toplamının kitledeki veri sayısına bölünmesi ile bulunur(toplam(xi-mü)^2/büyük n) örneklemde ise payda kısmı "n-1"dir. örneklemdeki verilerin, örneklem ortalamasından farklarının karelerinin toplamının "n-1" e bölünmesi ile bulunur(toplam(xi-ort)^2/n-1) çok karışık gözükse de basittir ama bunlara gerek yok, gir verileri herhangi bir paket programa*** her türlü bilgiyi versin sana. burda olay sadece bu bilgileri yorumlayabilmektedir kanaatimce.*
  1 ... mike
 5. 5.
  "bir sıklık dağılımındaki değişkenliğin ve bir puan kümesindeki dağılımın ölçüsü" anlamındaki kavram.
  1 ... asiti kaçmış kola
 6. 6.
  incelenen gözlemlerin belli bir değer etrafında(ki bu değer genelde bir ortalama ya da istatistiksel bir model yardımıyla yapılan bir tahmindir.) nasıl bir saçılım gösterdiğini sergileyen kavram.

  matemetiksel olarak, aritmetik ortalamadan sapmaların karelerinin artitmetik ortalaması şeklinde açıklanabilir.

  varyans kavramı bazı kaynaklarda "değişke" olarak da türkçeye çevrilmiştir.
  1 ... beyaz etli prens
 7. 7.
  konu anlatımlarında dahi belli bir sonuca ulaşılamayan, standart sapmayı bulmak içinde gerekli olduğundan ezberlemekten başka çare bırakmayan bir değerdir.
  1 ... jaschar
 8. 8.
  yedinci nesil yazardır sözlüğe hoş gelmiş safalar getirmiştir efendim.
  1 ... fatrix
 9. 9.
  hiçbir zaman hesaplayamayacağız değişkenlik ölçüsüdür. eğer ki varyans hesaplanmıştır diyorsa bilin ki o sizinle dalga geçiyordur ya da örneğe ait verilerden yararlanılmıştır. varyans sadece öngörülebilir. geçmiş deneyimlerden bilinebilir.
  ... zipcikti cafer
 10. 10.
  bir rassal değişken, bir olasılık dağılımı veya örneklem için istatistiksel yayılımın, mümkün bütün değerlerin beklenen değer veya ortalamadan uzaklıklarının karelerinin ortalaması şeklinde bulunan bir ölçüdür.s kare ile gösterilir.istatistik ve olasılığın olmazsa olmazlarındandır.
  1 ... chucky2