bugün

olanları sayarken lafı daha da uzatmamk için kullanılan anlam güçlendirici hede.
yok yok ile aynı anlamdadır.