1. .
  Orta Çağ Avrupa'sını mükemmel anlatan bir settingdir. Masquerade'den daha hatasız ve akıcıdır bence.
  Kilisenin etkinliği, veba, Haçlı seferleri gibi birçokj ayrıntı oyuna inanılmaz bir zevk katar. Oyun Masquerade'den farklı olarak ilk 14 klan üzerine kuruludur. Bu klanlar sırasıyla şunlardır

  ASSAMITE:Kurucusu Haqimdir. Orta Doğu'da kurulu olup, merkezi Alamut kalesidir. Haqim'in diablerize (başka bir vampir tarafından kanının emilmesiyle öldürülmesi) edilmesiyle başına Hasan Sabbah geçmiştir. Üst düzey suikast ve savaş yetenekleri yüzünden üstlerine Haçlı seferleri düzenlenmiştir. Hatta Büyük iskender ve diğer büyük fatihlerin sadece Assamite korkusu tarafından Methuselahlar tarafından Orta Doğu'ya gönderildiği söylenir.

  BRUJAH:Kurucusu Troiledir.Kartaca'nın filozoflarıdırlar. Beden ve ruh mükemmelliğine inanırlar ve buna ulaşmayı amaçlarlar. Ventrue klanının Kartaca'yı yıkması yüzünden Ventrue ve Lasombra'ya cephe almışlardır. Güzel dövüşürler ve düşüncelerini çok iyi anlatırlar . Lakapları "Zealots" dur.

  CAPPADOCIANS: Kurucuları Cappadocius'tur. Merkezleri Nemrut Dağındadır. Cappadocius zamanında Caine'den ölümü araştırmak için izin istemiş ve Enoch şehrinden ayrılmıştır (Enoch:Caine'in ilk 3 çocuğunun kurduğu ilk vampir&insan şehri). Ölümle ilgili konuları araştırırlar. Enoch katliamından sonra aşırı beyaz bir tenle lanetlenmişlerdir.

  FOLLOWERS OF SET: Mısır'ın tamamı ve Cezayir'e kadar uzanan bir coğrafyada Serpentis olarak bilinirler.Antediluvian Set onları tanrı olduğuna inandırıp kendi müritleri haline dönüştürmüş ve sonra ortadan kaybolmuştur. Setite'lar Set'in birgün dönüp onlara yeniden hükmedeceğine inanırlar. Ventrue'ların "Next Crusade should be launched against the Serpentis of Nile" şeklindeki düşüncesi pek de haksız değildir. Diplomasi konusunda başarıdırlar. Özellikle klanları birbirine düşürmek konusunda

  GANGREL: Kurucusu Ennoia'dır.Doğayla birlikte yaşarlar ve "civilization is nothing..." şeklinde düşünürler. Werewolflarla bile dostluk kurmaları, asıl delilerin kim olduğu konusunda düşündürür. iskandinav bölgelerinde yaşarlar. Birkaç elderları Tremere klanının deneyleri uğruna öldürülünce Tzimisce klanıyla beklenmedik bir ittifak içinde bulurlar kendilerini.

  LASOMBRA: O dönemdeki Katolik kilisesi bu klanın elindedir."Kuklacılar olarak bilinirler. Kurucuları Lucian'dır. Ventrue'ları kaba güç gerektiren amaçlaro için kullanabilirler.

  MALKAVIAN: Kurucusu Malkav'dır. Malkav'ın delirmesi ile ilgili bir çok senaryo vardır. Bunların en bilineni, Malkav'ın tıpkı Caine'in Lilith tarafından uyandırılması gibi (The Awakening) Caine de en sevdiği çocuğunu uyandırmıştır. Ancak buna dayanamayan Malkav delirmiştir. Diğer bir senaryoya göre Malkav Caine'in kişisel hizmekarı Jamal'e saldırmış(diablerize için) ancak başarısız olunca Caine tarafından ceza olarak uyandırılmıştır. Daha sonra çocuğunu affetmek isteyen Caine Malkav'a tekrar uyutulmak isteyip istemediğini sorar, Malkav da "Gördüklerimden memnunum, uyuyup da beynimi paslandırmaya niyetim yok" gibi bir cevap verince Caine oğlunun lanetini diğer çocuklarına aktaracak bir lanet ve güç vermiştir. O dönemde Malkavianlar, kral soytarısı, kahin, dilenci gibi geniş bir arkaplan yelpazesine sahiptir.

  NOSFERATU: Kurucusu Absimiliarddır. Fiziksel görüntüleri çok çirkin olduğu için şeytan tarafından lanetlendiklerini düşünürler. Lağımlarda ve şehirlerin terkedilmiş bölgelerinde yaşarlar. inanılmaz bir bilgi hazinesi ve ağına sahiptirler. Şehirlerdeki gizli geçitler, ittifaklar, suikast planları gibi birçok bilgiye önceden sahip olurlar. insanlarla en az iletişim kuran klanlardandır.

  RAVNOS: Kurucusu Ravnos'tur. Ravenlofttaki Vistanilerle büyük benzerlikler gösterirler. Görünüşte ikamet ettikleri toprağın sahiplerine hizmet ederler. Daha çok Doğu Avrupa ve Karpatlara yayılmışlardır. Tipik çingeneler benzerler. illüzyon sanatında ustadırlar. Çoğu klan tarafından fazla çocukça bulunurlar.Çok fazla yerleşik değildirler. Göçebe bir hayat sürerler. Çünkü hiçbir klan onları ayak altında fazla istemez.

  SALUBRI: Haklarında pek bilgim yoktur. Kurucuları Saulottur. Bildiğime göre Saulot iyileştirme gücünün azalması üzerine Torpora girmek için bir mağaraya yerleşir. Ancak burda ölümlü büyücü Tremere tarafından bulunur ve öldürülür. Klan dağılır.

  TOREADOR: Avrupa'nın sanatkar ve aristokrat sınıfını Brujahla oluştururlar. Güzellik ve estetiğe inanılmaz önem verirler. Kurucuları Arikel'dir. Ancak sanat uğruna aptalca şekillerde ölebilirler. (Sevmediğim çok mu belli oldu)

  TREMERE: En çok takdir ettiğim klanlardandır. Dark Ages settinginde kurucusu Antediluvian olmayan tek klandır.Ölümlü büyücü Tremere insan hayatını büyü araştırmaları için yeterli bulmaz ve ölümsüzlük peşinde koşmaya başlar. Sonunda Saulot'un yattığı yeri bulur ve onu öldürerek kanını içer. Ölümsüzlüğe ilk adımı atan Tremere daha sonra 7 arkadaşını vampire dönüştürür. Ancak deneyleri için öldürdükleri Tzimisce ve Gangrel elderları yüzünden bir anda büyük bir cephede savaşmak zorunda kalırlar. Hiç bir yardım almadan kendi başlarına savaşırlar ve deneyleri sonucunda ayakta kalmalarının yegane sebebi olan Gargoyle ları yaratırlar. Tremere ve Goratrix klana kadın alınmaması gerektiğini düşünürler.

  TZIMISCE: Bunlar "voyvoda"lar olarak bilinirler. Çok sert kuralları ve bağlılıkları vardır. Tremere ile savaş halindedirler. Ayrıca Lasombra'nın onlar üstünde de hakimiyet kurma isteği yüzünden Lasombra ile de araları kötüdür. Doğu Avrupa'nın hakimleridirler.

  VENTRUE: Kilisenin saf askeri gücüdürler. Haçlı seferlerinin yönetenleri, Lasombra'nın kuklalarıdırlar. O dönem için en büyük sorunları Assamitelardır. islamın da yayılmasıyla Avrupa'ya kadar gelen Assamitelarla sürekli çatışma halindedirler. Brujah, Tzimisce, Assamite kavgalı olduğu klanlardan birkaçıdır.

  CAITIFF: Bunlar klansız olna ve çoğunlukla 12th gen. olan vampirlerdir. Daha aşağı nesillerde olanları çok çok azdır. Çoğunlukla öldürülürler.

  BAALI: Şeytana tapan Cainitelar olan Baaliler tüm klanlar tarafından düşman olarak görülür. Çok güçlü olmadıklarında inanılsa da aslında tam organize olabilseler en güçlü klan olabilirler. Bazı Baali'lerin cehennemden Archduke (Luciferdan bi aşağı seviyedeki iblis türü) çağırması ile deşifre olmuşlar ve her klan tarafından Blood Hunt a maruz kalmışlardır
  1 ... nukleermalkav