1. 1.
    gübre olarak kullanılan, üre ve formaldehidin sudaki çözeltisinin ticari adı.
    1 ... coincidental magic