1. .
    m.ö. 3. yüzyılda longinus tarafından ortaya atılmış olan bir kavram.üzerinde enerji ve çekiciliği aynı anda bulunduran estetik nesne demektir.
    ... cymbeline