1. 1.
    gelişmeyip artık olarak kalmış olan erkek vajinasıdır. crista üretralis'in ortasındaki kabarıntıya colliculus seminalis (verumontanum) denir. işte bu kabarıntının tam ortasında bulunur. bir çıkmaz şeklindedir, ductus ejaculatorius bu çıkmaza açılır.

    iki zıt cinsiyet arasındaki bu ve benzeri (bartholin bezi, skene bezi v.s.) fonksiyonel veya anfonksiyonel benzerlikler evrimsel sürecin belli bir basamağından sonra cinsiyetlerimizin farklılaştığına işaret etmektedir. yani atalarımızın atasının atası cinsiyetsizdi.
    4 ... drygt