1. 1.
    psoriasis tedâvisinde, psöriatik artritte ve cilt tutulumlarında kullanılan, IL-12 ve IL-23 karşıtı monoklonal antikordur. Adölesan kullanıma uygundur.

    Etki mekanizması: IL-12 ve IL-23 sitokinlerinin ortak p40 alt birimlerini yüksek spesifisiteyle bağlar. IL-12Rß1 reseptörü, NK ve T hücreleri ile etkileşemez. Th1 ve Th17'nin sitokin sinyalizasyonuna bağlı matürasyonu önlenir. Th1 ve Th17'den IFN-γ, TNF-α ve diğer sitokinlerin salınması önlenir, otoimmünite baskılanmaya çalışılır.

    Sitokrom p450 sistemiyle etkileşmemesi, ilacın kullanımındaki bir avantajıdır. Ancak immün sisteme etki etmesinden ötürü kullanımı, farklı enfeksiyonların riskini artırır.
    ... ersozmd