1. 1.
    2 kola ayrılır

    Fin-ugor kolu:macar,eston,fin,sami gibi alt kolları vardır

    Ve de sibirya nın en kuzeyinde yaşayan (bkz: samoyet) halkı.
    1 ... kama tarkan dondu