1. 1.
    ukteyi veren: kutupsal form

    parçalara ayrılabilecek bir şeyin iki avcun arasına alarak ve elleri bir öne bir

    arkaya hareketlendirerek parça pinçik edilmesidir. kırıntılara ayırmanın

    kolay yoludur.
    ... markasiz