1. 1.
    maddenin katı-sıvı-gaz hallerinin dengede olduğu nokta.
    1 ... coincidental magic