1. 1.
    mozaik ne lan özdeyişiyle benzerlikler taşıyan şaşırma sözcüğü.
    -1 ... pilotmont