1. 1.
    on birinci nesil çaylakmış. kimsin olm sen?*
    1 ... true