bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  şöööyle irice olan gençler için kullanılır.
  2 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  "güçlü, kuvvetli, iri kıyım" anlamına gelen, söyleniş bakımından "kocaman" kelimesine benzeyen erkek ismi.
  1 ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  teoman isimli arkadaşlara takılan lakap...*
  1 ... tttddd
 4. 4.
  (bkz: ibrahim toraman)
  ... bahdeniz
 5. 5.
  önde kaçan likya'nın 200 metre gerisinde olmasına rağmen jokeyi mümin çılgın'ın tek bir kamçı darbesiyle gelerek gazi ko$usu'nu kazanmı$ muhte$em bir ingilizdir.

  yarı$ hayatı komple vukuatdır: akın özdeniz'le ko$tuğu bir yarı$ta önüne kedi atılmı$ ve jokeyini üzerinden atarak sonuncu sayılmı$tır. ( adamlar iğne bile üflüyorlarmı$ karde$im kamera sistemlerinin geli$memi$ olduğu zamanlarda..)
  bunun dı$ında da geçilmemi$; japonya'daki özel bir ko$uya götürüldüğü uçaktan indirilirken bacağı kırılmı$ ve yarı$ ya$amı orada son bulmu$tur. havuz terapileri, yurtdı$ından getirilen uzmanlar dahi çözüm bulamamı$lardır ayağı için.

  öyle bir $ampiyondur ki aklıma hep $u gelir : ayağı kırılan atlar, "ben sadece bir ayakmı$ım meğer!" derler mi? ve nal, hani uğur getirirdi? [ küçük iskender lakoniğidir..]
  ... ceviz agaci
 6. 6.
  (bkz: emre toraman)
  ... pluto the planet
 7. 7.
  Diyarbakır ilinin Çınar ilçesine bağlı bir köy.

  ilçenin tüm köyleri için:

  (bkz: Çınar/#5120249)
  ... pipishik
 8. 8.
  erzurum ili, hınıs ilçesine bağlı bir köy.

  ilçenin tüm köyleri için:

  (bkz: hınıs/#8986557)
  ... pipishik
 9. 9.
  (bkz: toraman ajans)
  ... fatoshh
 10. 10.
  toraman
  ... mayom neyim yok benim