1. 1.
    geçmiş senelerde, çok kullanılan bir argo / gençlik dili / concon lugatı her ne ise, bir söylem idi tomasa komas
    bana bir şey olmaz, ben her işin durumun altından kalkarım manası içerirdi.
    gece gece aklıma gelmiştir nereden geldi ise.
    ... veritaserum