1. 1.
    dedenin dedesinin doğum yeri. kimbilir nerede...
    ... erectof