1. 1.
    yüksek frekanslı, ince sestir.
    1 ... spaltula