1. 1.
    Oldukça güzel bir 10cc parçası. sheet music albümünde yer alır.
    ... nucky thompson