1. 1.
  Vekil olarak tayin edilmiş kimsenin, vekillik yetkisini bir başkasına devretmesi.
  ... dabaddah
 2. 2.
  bir firma ya da kişi adına işlem yapma yetkisi verilen vekaletnamede tevkil yetkisi de verilmiş ise vekil

  sahibi olduğu yetkileri bir başkasına devredebilir.
  ... 34prometheus