bugün

sözde, iki anlamlı kelimelere -hem övgüyü hem de yergiyi kapsayacak şekilde- yer vermektir.
bir şeyi döndürme, çevirme anlamlarına gelir.

aynı zamanda hem yergi hem de övgüyü bir arada barındıran bir söz sanatıdır...
örneğin;

güşvar etmezse durr-i nazmunı Yahya o şah
kadr ü kıymet bulmaya alemde manend-i hazer

*ey yahya o sultan senin inci gibi şirlerini kulağına küpe etmezse, o şiir alemde çanak çömlek gibi değerli değildir, onlar kadar bile değeri olamaz...

*eğer padişah senin şiirine değer vermezse o padişah, padişah değildir...
yönelmek manasını taşıyan sözcük.
(osmanlıca) birine laf atma. birini bir yere yollama. yetki-rütbe verme.

örn: tecvihname (yaklaşık olarak; yetki belgesi anlamına gelir.)
terfi ettirme manasında kullanılmasının yanında 'yöneltmek' anlamında kullanıldığına rast gelinir. mesela, ' a. bu sitemkar sözlerinin bütününü b.ye tevcih etmişti lakin neye yarardı! ' cümlesinde rast getirildiğimiz üzere.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.