1. 1.
  sözde, iki anlamlı kelimelere -hem övgüyü hem de yergiyi kapsayacak şekilde- yer vermektir.
  1 ... jetlag olmus barbunya
 2. 2.
  bir şeyi döndürme, çevirme anlamlarına gelir.

  aynı zamanda hem yergi hem de övgüyü bir arada barındıran bir söz sanatıdır...
  örneğin;

  güşvar etmezse durr-i nazmunı Yahya o şah
  kadr ü kıymet bulmaya alemde manend-i hazer

  *ey yahya o sultan senin inci gibi şirlerini kulağına küpe etmezse, o şiir alemde çanak çömlek gibi değerli değildir, onlar kadar bile değeri olamaz...

  *eğer padişah senin şiirine değer vermezse o padişah, padişah değildir...
  ... rapsodik
 3. 3.
  yönelmek manasını taşıyan sözcük.
  2 ... biglefthander
 4. 4.
  (osmanlıca) birine laf atma. birini bir yere yollama. yetki-rütbe verme.

  örn: tecvihname (yaklaşık olarak; yetki belgesi anlamına gelir.)
  2 ... siyahgiyenadam
 5. 5.
  terfi ettirme manasında kullanılmasının yanında 'yöneltmek' anlamında kullanıldığına rast gelinir. mesela, ' a. bu sitemkar sözlerinin bütününü b.ye tevcih etmişti lakin neye yarardı! ' cümlesinde rast getirildiğimiz üzere.
  1 ... mutereddit