1. 1.
    RNA polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan DNA dizisi.
    1 ... martyns