1. 2.
    hititlerin fırtına tanrısının oğludur. kaybolup bulunmasıyla ilgili bir efsaneside bulunmaktadır. telipinu kaybolur, fırtına tanrısı telipinu'yu bulması için bir kartal yollar, fakat kartal bulamaz. Daha sonra bir arı yollanır, telipunu bulunur fakat arı tanrıyı sokar, telipinu buna sinirlenir, olaylar enteresanlaşarak devam eder. aynı zamanda hitit krallarından Telipinu'nun adı buradan gelir. bu kralda 1. ahmet'in ekber ve erşed sistemi gibi bir olaya imza atar.
    ... lethrel
  2. 1.
    hitit mitolojisinde Tarım Tanrısı. Tarımla uğraşan, tahılların büyümesini sağlayan ve bereketliliği temsil eden tanrı.
    3 ... linka