1. 1.
    yekabuğunun kırılması, kıvrılması gibi olaylar sonucunda çukurlaşan yerlerin alüvyonlarla dolmasıyla oluşurlar.
    #6949124 :)

tektonik ova ile alakalı başlıklar
ova