1. .
    tehlikeli bir eğime sahip olan ve araçların emniyetle seyrini sağlamak için hızını yavaşlatması gereken açılı yol eğimidir.
    ... markasiz