1. 1.
    Asıl adı tetik bey olan ve Bizans imparatoru alexios’un çocukluktan beri arkadaşı olduğu Türk kökenli Bizans generali.

    Haçlı seferleri sırasında Haçlıların Anadolu’ya intikaline rehberlik etmiştir.
    ... centurion