1. 1.
  özellikle eğimi fazla olan arazilerde, bel denilen araç ile tarlayı ekilecek duruma getirme işi.
  ... bendosto
 2. 2.
  doğu karadeniz'de yaşayan insanların hala yaptığı iştir. *
  örnek video: https://www.youtube.com/watch?v=LvbXsyW3P3Q+

  kişilerin elinde tuttuğu alet: bel.
  bel dediğimiz primitif (ilkel) tarım aleti ismini insanın belinden (sırtından, arkasından) almaktadır.
  daha doğrusu omurgasından almaktadır. zaten omurga ve pelvis'in bütünleşik haline benzer bir yapıdadır.

  el ile tutulan üst kısmın adı doğan'dır.

  kesilip atılan toprak parçasına volar ismi verilir. tdk bu sözcüğü: "Belle kaldırılan büyük toprak parçası, kesek." şeklinde tanımlamaktadır.

  2 tip tarla belleme şekli vardır.
  sert arazilerde uygulanan: çekip atma. bu yöntemde bel önce çekilip volar'ın etrafındaki sert toprak parçasından ayrılması sağlanır, ikinci adımda ayakla belin arka kısmına destek olunarak volar atılır. yukarıdaki videoda çekip atma'nın bir örneğini görebilirsiniz.

  kumlu toprağın olduğu arazilerde: doğrudan atma. beli yere sapladıktan sonra doğrudan voların atılmasıdır.

  makinalı tarıma, geride bıraktığı petrol yakıtı artıklarına, atmosfere saldığı co ve co2 gazlarına inat yaşasın tarla bellemek! *

  dipçe: akşama buralarda olamazsam bilin ki bel ağrısından ölüyorum. *
  ... karbonat bazli yasam formu