1. 1.
    satıcının elinde kalmış, düşük nitelikteki mallara tapon mallar denilmektedir.
    ... fiililivata