1. 1.
    iki kavramdan biri, diğerinin bütün bireylerini kapsadığı gibi, onun dışında başka bireylere de sahip durumdaysa, bu iki kavram arasında tam girişimlik vardır.
    ... gonulcelen