1. 1.
  hata, kusur...
  1 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  taksirli suç diye bir tabir vardı eski tck da
  kısaca kazalar, trafik kazaları
  1 ... aabi
 3. 3.
  iradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesi hali.
  1 ... dabaddah
 4. 4.
  arapça'da çoğul : taksirat.

  Örn. Allah taksiratını affetsin. ( Allah kusurlarını bağışlasın. )
  1 ... sonkuzu
 5. 5.
  Taksir ; bir kimsenin iradi bir hareketi sonucu öngörülmesi mümkün ve zorunlu olan, fail tarafından istenmeyen sonucun gerçekleşmesidir.

  Taksirin unsurları;
  - fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması,
  - hareketin iradi olması,
  - * sonucun öngörülebilmesi,
  - * sonucun istenmemesi,
  - eylemle sonuç arasında uygun nedensellik bağının bulunmasıdır.

  taksirle işlenen fiiller ancak kanunda açıkça gösterilen hallerde cezalandırılabilir.
  iradi fiil ise icabi (yapmak) veya ihmali (yapmamak) olarak işlenebilir.

  taksirde;
  - tedbirsizlik,
  - dikkatsizlik,
  - meslek ve sanatta acemilik,
  - nizama, emirlere ve talimata riayetsizlik,
  olarak dört ayrı kusurluluk hali kabul edilmiştir. * Neticenin öngörülebilmesi, taksiri kaza ve tesadüften ayırır. * Öngörülebilir neticenin istenmemesi ise taksiri kasttan ayıran unsurdur. Kastta sonuç istendiği halde taksirde sonuç istenmemektedir.
  3 ... ditty
 6. 6.
  öngörülebilir bir neticenin acemilik, dikkatsizlik vesair sebeplerle öngörülmesi ve ya öngörülmemesi ve fakat istenmememisidir. "isteme" unsuru fiilin içine girdiği andan itibaren fiil taksirden, kasta dönüşecektir.

  (bkz: bilinçli taksir)
  (bkz: bilinçsiz taksir)
  2 ... silik hayta