1. 1.
    kişinin ölümünden sonra bedenin geçirdiği evreleri ve bedendeki farklılaşmayı inceleyen analiz çeşidi.
    ... unidentified stranger