1. 1.
    imla hatalarını düzeltme anlamına gelen tashih kelimesinin hatalı halidir. Tashihe ihtiyacı vardır.
    ... bresson