1. .
    resmi yazı ya da resmi makamdan gelen cevap(mektup).
    ... ameleyim