1. 1.
  orijinalliğini bozma, değiştirmeler yapma, üzerinde oynama, başka bir biçim verme.
  (bkz: tahribat)
  ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  yazılı bi şeyin aslını değiştirme.
  ... jeam
 3. 3.
  var olanı ilga ederek yeni bir içtihad getirme yoludur. din açısından bakıldığında ise tam bir ilmi vahşettir.
  ... mezhebi olmayan mukallid
 4. 4.
  1.(yazıda) metin üzerinde kalem oynatma, aslını değiştirme.
  2.(anlatımda) olayı, bilerek yanlış aktarma, değiştirme, bozma.
  1 ... erehwyrevesi32