1. 1.
  Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.
  1 -1 ... aby
 2. 2.
  bir sinir sistemi hastalığıdır. frengi ilerle­dikçe, hastada ataksi başlar (hareketleri ayarlı, uyumlu değildir) ve yürürken, ayağını fazla yukarı kaldırır, yere şid­detle basar, bacaklarının kontrolünü kay­betmiş gibidir. Kol ve bacaklarının du­rumunu anlayamaz ve bundan ötürü, gözleri kapalıyken ayakta durmaya ça­lışsa, sallanıp düşer (romberg bulgusu).
  ... drygt
 3. 3.
  Sifilitik miyopati olarak da bilinen Tabes Dorsalis omiriliğin (Medulla spinalis) özellikle arka (dorsal /posterior) kolonundaki sinirlerin demiyelinizasyonuyla seyreden yavaş gidişatlı dejeneratif bir hastalıktır. Bu sinirler normalde kişinin pozisyon algısı (propriyosepsiyon), titreşim ve ayırıcı dokunma hissini sürdürmesine yardımcı olur.

  https://tr.wikipedia.org/wiki/Tabes_dorsalis
  ... hasmet ibriktaroglu