1. 1.
  kasların yeterli kuvvete sahip olmasına rağmen koordinasyon bozukluğunu gösteren motor gösteri.
  2 ... zenobia
 2. 2.
  Hareketlerin düzenli yani sinerjili olarak kontrol edilmesindeki bozukluktan ileri gelen bir motor gösteri. Hastalarda kas kuvveti normal olduğu halde koordinasyon bozulmuştur. ataksi-telanjiyektazi (ataxia-telengiectasia) Louis-Bar sendromu. Çocukluk döneminde başlayan, genetik geçiş gösteren, serebral ve serebellar korteks, bazal ganglionlar, beyin sapı ve spinal kort ön boynuz nöronlarında dejenerasyona yol açan bir hastalıktır. ilerleyici serebellar ataksi, okülokütanöz telenjektaziler, mental retardasyon, hücresel ve hümoral immünitede yetersizlik belli başlı belirtileridir. Bruns tipi a. (Bruns frontal ataxia), Bruns tipi yürüyüş apraksisi (Bruns apraxia of gait). Frontal lobu tutan hastalıklarda ortaya çıkan denge ve yürüyüş bozukluğu. Friedreich a. (Friedreich a.) genetik geçiş gösteren, çocukluk veya genç erişkin çağda başlayan, medülla spinalis yan ve arka kordonlarında dejeneratif değişikliklerle karakterize bir hastalık. Ataksi, dizartri, disfaji, ekstremitelerde kas atrofisi ve kas güçsüzlüğü, iki taraflı piramidal ve serebellar bulgular mevcuttur. Ayrıca skolyoz, pes kavus ve kardiyomiyopati de tabloya eklenebilir. gövde ataksisi (truncal a.) gövde kaslarını tutan ataksi. histerik a. (hysterical a.) psişik kökenli ataksi. Organik bir hastalık olmaksızın psikolojik bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan bir yürüyüş bozukluğudur. Bilinen hiçbir yürüyüş bozukluğu örneğine uymayan, acayip ve zaman zaman karakter değiştiren bir yürüyüştür. serebellar a. (cerebellar a.) serebellar sistemin hastalıklarında görülen denge ve yürüme bozukluğu. Ayakta durma sırasında hasta ayaklarını açarak dayanma yüzeyini genişletir. Yürüyüş, çeşitli yönlere sendeleyerek sarhoş gibidir. tabetik a. (tabetic gait) arka kordon ataksisi. Bilinçli derin duyu veya eklem duyusu bozukluğu olan hastalar yerin sertliğini anlayamadıkları için yürürken yumuşak bir zemin üzerine bastıklarını söylerler. Eklem pozisyon duyuları da bozuk olduğu için yürürken ayaklarını normalden daha çok yukarı kaldırır ve topuklarını yere vurarak yürürler. Medülla spinalis arka kordonunu tutan hastalıklarda ortaya çıkar.
  1 ... taipan
 3. 3.
  Kas koordinasyonunda bozukluk, kas hareketinde düzensizlik.
  2 ... cheapdeath
 4. 4.
  bir çok sinir ve antidepresyon ilacının yan etkisidir.
  ... cacaron