1. 1.
    insan nüfusunun parabolik artışının ve gezegen kaynaklarının sınırlılığının sonucunda geldiğimiz yüzyılda insanlık olarak yaşadığımız 'tükenmişlik sendromu'nu anlatan belgesel. insan doğayı değiştiren ve doğanın yasalarıyla uyum değil mücadele içinde olan tek varlık. tabii ki bunun bazı sonuçlarına da katlanmak zorundayız.
    http://truththeory.com/2013/09/13/consumed/
    ... flereous albus