1. .
    ağız ile yemek borusunun birleştiği yer, gırtlak.
    ... vend avesta