1. 1.
    erkin koray'ın 70 li yıllarda yeraltı dörtlüsü dönemini müteakip fırtınalar yarattığı grubu..
    ... proscons