1. 1.
    Subaltern ve subalternity terimlerinin Türkçe karşılıkları olarak, Osmanlıca madun ve maduniyet sözcüklerini kullanılabilir . Kısaca söylenirse, madun, tabi olan, dışlanan ve aşağı ötekidir
    1 ... juansebastianveron