1. 1.
    single strand binding protein'in kısaltmasıdır. helikaz tarafından ayrılan dna zincirlerinin replikasyon sonuna kadar tekrar birleşmesini engelleyen protein.
    ... legendcontinuatur