1. 1.
    clive granger ve p newbold, 1974 yılında durağan olmayan serilerle yapılan regresyon analizinin yanlış tahminler vereceğini -yüksek r2 değerleri ve anlamsız ekonomik sonuçlar gibi- belirtmişlerdir,

    bu durağan olmayan serilerle yapılan analizlere de spurious regression demişlerdir.
    ... wad ar yu tolking ebat yu