1. 1.
    tır, kamyon vb. taşıyıcılar üzerinde yükleri sabitlemek için kullanılan aparat.
    #6724129 :)