1. 1.
    sosyo-etik. toplumca benimsenmiş ahlâkî kurallar dizgesi. toplumsal ahlâk.
    1 ... sair sozu