1. 1.
    1911 yılındaki ara seçimlerde istanbul'dan gösterdiği aday hürriyet ve itilaf fırkası'nın adayı karşısında(damat ferit liderliğinde) kaybeden ittihat ve terakki cemiyeti'nin 1912 seçimlerinde yaptığı uygulamalar nedeniyle tarihçiler tarafından 1912 seçimine verilen isim.baskı ve yıldırma politikaları uygulayan ittihatçılar seçimi çok büyük bir farkla kazanacak ve baskı altındaki muhalifler örgütlenerek halaskari zabitan(kurtarıcı subaylar gurubu) nu kuracak, bir darbeyle ittihatçı kabineyi devirecek ve ittihatçılar kısa bir süre sonra "babıali baskını" denen karşı darbeyi gerçekleştirerek tüm muhalefeti tasfiye etmeyi başararak türk siyasi tarihine damgasını vuracaktır.
    1 -1 ... stratosfer