Advertisement

  1. .
    bu bitkilerin kaşık şeklinde içi dikenli, kenarları dişli iki zımbırtısı vardır(uygun bişey bulamadım tanımlayacak). bu dikenli zımbırtıların olduğu bölgeden sineklerin ilgisini çekecek bir madde salgılarlar. bazılarında sinek geldiğinde yapışır kaçamaz, bazılarında ise sinek ne olduğunu bile anlamaz. diken demişken; o dikenler sineğin geldiğini anlama işine yarar.
    ... merenptah
  2. .
    sinekkapangiller (muscicapidae), ötücü kuşlar takımına ait bir familya.*
    ... hasmet ibriktaroglu